Mis on UURIMISLABOR?

Tartu Ülikooli Chemicumis on juba terve aasta tegutsenud TÜ teaduskooli Uurimislabor, kus klassitäis õpilasi saab ehtsas teaduslaboris kehastuda teadlasteks-uurijateks, et lahendada huvitavaid, elulisi probleeme erinevate loodusteaduslike eksperimentide abil. Tartu Ülikooli tudengite ja doktorantide lahkel ja asjatundlikul juhendamisel süvenevad õpilased kolmeks-neljaks tunniks uuringutesse, saades nii põneva ja sisuka kogemuse laboriteadlase elukutsest. Nad ammutavad uusi teadmisi loodusainetes ja kinnistavad vanu, omandavad uurimuslikke oskusi, arendavad käelist osavust ja koostööd, õpivad seostama füüsikat, keemiat ja bioloogiat omavahel ning matemaatika ja IT võimalustega. Uurimislabori õpiprogrammid on välja töötatud koostöös loodusteaduste olümpiaadide korraldajatega, silmas pidades kehtivat õppekava. Tegevust jätkub nii põhikooli vanemale astmele kui ka gümnasistidele.

Õppeaastal 2016/17 arendasime välja ja katsetasime õpilastega läbi neli Uurimislabori programmi: põhikoolile „Varandus akvaariumis“, „Jõululabor“ ja „Munalabor“ ning gümnaasiumile „Kunstirööv“. Oktoobrist maini külastas Chemicumi laboreid 42 kooli 10 maakonnast, kokku enam kui 1500 õpilasega. Esindatud olid klassid seitsmendast 12-ndani. Seni osalenud õpilaste ja õpetajate tagasiside Uurimislaborile on olnud väga positiivne. Augusti lõpus aitasid loodusteaduste olümpiaadi lõppvoorus osalenud õpilased testida meie uut programmi „Patsient“, lisaks on ettevalmistamisel veel mitu programmi.

Kui oled põhikooli või gümnaasiumi loodusainete õpetaja ja tahad oma õpilastega tulla uurimislaborisse, siis anna oma huvist meile teada!

Registreerimine

Uurimislabori uus Kartulilabor alustab tegevust oktoobris, võõrustades ühel nädalal gümnasiste ja teisel põhikooli lõpuklasside õpilasi. Kartulilaboris asuvad paljulubavad noorteadlased ühiselt välja selgitama eestlase lemmiktoiduaine kartuli suurepäraseid omadusi. Registreerumine algab peagi – sellekohase info avaldame kodulehel! Novembris on veel tulekul uus Keskkonnalabor ja detsembris kordame eelmise aasta menukat Jõululaborit!

Anna tagasisidet