Mis on UURIMISLABOR?

Tartu Ülikooli Chemicumis on juba terve aasta tegutsenud TÜ teaduskooli Uurimislabor, kus klassitäis õpilasi saab ehtsas teaduslaboris kehastuda teadlasteks-uurijateks, et lahendada huvitavaid, elulisi probleeme erinevate loodusteaduslike eksperimentide abil. Tartu Ülikooli tudengite ja doktorantide lahkel ja asjatundlikul juhendamisel süvenevad õpilased kolmeks-neljaks tunniks uuringutesse, saades nii põneva ja sisuka kogemuse laboriteadlase elukutsest. Nad ammutavad uusi teadmisi loodusainetes ja kinnistavad vanu, omandavad uurimuslikke oskusi, arendavad käelist osavust ja koostööd, õpivad seostama füüsikat, keemiat ja bioloogiat omavahel ning matemaatika ja IT võimalustega. Uurimislabori õpiprogrammid on välja töötatud koostöös loodusteaduste olümpiaadide korraldajatega, silmas pidades kehtivat õppekava. Tegevust jätkub nii põhikooli vanemale astmele kui ka gümnasistidele.

Õppeaastal 2016/17 arendasime välja ja katsetasime õpilastega läbi neli Uurimislabori programmi: põhikoolile „Varandus akvaariumis“, „Jõululabor“ ja „Munalabor“ ning gümnaasiumile „Kunstirööv“. Oktoobrist maini külastas Chemicumi laboreid 42 kooli 10 maakonnast, kokku enam kui 1500 õpilasega. Esindatud olid klassid seitsmendast 12-ndani. Seni osalenud õpilaste ja õpetajate tagasiside Uurimislaborile on olnud väga positiivne. Augusti lõpus aitasid loodusteaduste olümpiaadi lõppvoorus osalenud õpilased testida meie uut programmi „Patsient“, lisaks on ettevalmistamisel veel mitu programmi.

Kui oled põhikooli või gümnaasiumi loodusainete õpetaja ja tahad oma õpilastega tulla uurimislaborisse, siis anna oma huvist meile teada!

Registreerimine

Täname kõiki õpetajaid, kes avaldasid soovi tulla oma õpilastega novembris KESKKONNALABORISSE! Nagu registreerimisteavituses oli nimetatud, said seekord eelise need koolid, kes ei ole seni UURIMISLABORIS käinud! Vabandame meie „püsiklientide“ ees, kellel on juba mitmel korral avanenud võimalus Chemicumis katsetada ja usume, et nendel avanevad peagi niisama toredad eksperimenteerimisvõimalused loodavates piirkondlikes uurimislaborites!

Viimane selle aasta UURIMISLABORI sessioon on JÕULULABOR põhikoolile, mis toimub detsembris. Registreerimise avame teisipäeval, 21.novembril!

Edukaid eksperimente kõigile loodusteaduste huvilistele soovides,

TEIE UURIMISLABORI TIIM

Anna tagasisidet