UURIMISLABOR on riiklikult tunnustatud TEADUSE POPULARISEERIJA 2017!

Eesti Teadusagentuuri korraldatud konverentsil „Anname teadushuvile võimaluse II“, mis toimus 22.novembril 2017 Tallinnas, anti üle Eesti teaduse populariseerimise riikliku konkursi auhinnad. UURIMISLABOR tunnustati II preemia vääriliseks kategoorias „Parim uus algatus teaduse ja tehnoloogia populariseerimisel“. Auhinna andsid üle Eesti Teaduste Akadeemia president Tarmo Soomere ning hindamiskomisjoni juhataja Jakob Kübarsepp.

UURIMISLABORI idee sündis 2016. aasta sügisel ning eesmärgiks oli loodusteaduste olümpiaadidele koostatud loodusaineid integreerivate eksperimentide põhjal luua eksperimendiprogramme põhikooli ja gümnaasiumi õpilastele. Tänaseks on Uurimislaboris osalenud ligi 2000 õpilast enam kui seitsmekümnest koolist ning iga järgmise sessiooniga oleme saanud kinnitust meie ettevõtmise vajalikkusele. Õpilased on teinud põnevaid katseid, et leida lahendusi loodusteaduslikele probleemidele ning omandada laboritöö kogemusi. Meie eesmärk on olnud kvaliteet, selle on taganud kaasaegsed töötingimused laboris ning entusiastlik Uurimislabori tiim. Õpilaste ja õpetajate tagasiside meie eksperimendiprogrammidele on olnud väga positiivne ning innustav.

Uurimislabori õnnestumisse on panustanud väga suur hulk inimesi, eelkõige Eesti loodusteaduste olümpiaadi žürii liikmed, kes on paljude eksperimentide ideede autorid. Eksperimendiprogrammide loomise ning õpilaste juhendamisega on aktiivselt tegelenud ka TÜ loodusteaduste valdkonna üliõpilased ja kraadiõppurid. Teaduse populariseerimise auhind on tunnustus kogu meie kollektiivile. Täname kõiki, kes Uurimislabori tegevusele on kaasa aidanud: eelkõige meie rahastajat Haridus- ja Teadusministeeriumi, samuti kolleege teaduskoolist ja keemia instituudist, tervet Uurimislabori tiimi, tublisid õpetajaid, kes on oma õpilasi Uurimislaborisse toonud, ning asjalikke õpilasi-katsetajaid, kellega meie juhendajatel on olnud rõõm abistada ja hiljem koos katsetulemusi analüüsida. Loodame, et meile osaks saanud tunnustus aitab leida võimalusi selle tänuväärt ettevõtmise jätkamiseks!

Karin Hellat

TÜ Teaduskool, UURIMISLABOR

Registreerimine

Täname kõiki õpetajaid, kes avaldasid soovi tulla oma õpilastega detsembris JÕULULABORISSE! Meil on tohutult kahju, et ei saa kõikide koolide uurimislaborisse tuleku soove rahuldada! Näeme osalenud õpilaste ja õpetajate tagasisidest, et sellised uurimislaborid peaksid aina õpilastele põnevaid katsetamisvõimalusi pakkuma. Iga päev kogeme, kuidas õpilased klasside kaupa ja tundide viisi on valmis eksperimenteerima ja et selline loodusteaduste integreeritud käsitlus kaasaegses laborikeskkonnas on õpilastele jõukohane ning arendav! Loodame, et peagi käivituvad niisama toredad eksperimenteerimisvõimalused loodavates piirkondlikes uurimislaborites!

Edukat eksperimenteerimist kõigile loodusteaduste huvilistele soovides,

TEIE UURIMISLABORI TIIM

Anna tagasisidet