Karin Hellat

UURIMISLABOR sai alguse, kui 2016. aastal Eestis toimunud EUSO andis Teaduskoolile võimaluse ja väljakutse pakkuda loodusteaduste olümpiaadidele aastate jooksul loodud põnevaid eksperimente üldhariduskoolide õpilastele. Rõõmustan väga, et projektiga liitus arvukalt tublisid üliõpilasi, kes kooliõpilasi laboris entusiastlikult juhendavad. Veelgi enam oleks põhjust rõõmustamiseks, kui UURIMISLABORid leviksid üle Eesti, nii et poleks vajadust Lihulast või Narvast Tartusse katsetama tulla. Kui UURIMISLABORist, olümpiaadidest ja ülikoolitööst aega üle jääb, olen jõudumööda kontsertide ja teatrietenduste fänn!

Ando Vaan

Õpin arstiteaduse esimesel kursusel ning löön kaasa bioloogia propageerimises. Arstiõppe stressist aitavad taastuda lugemine, jooksmine, rattasõit, loodusfotograafia, aga ka (pool)kohutav huumorimeel, millega hakkan kiiresti silma.

Andres Ainelo

Tartu Ülikooli doktorandina tegelen mikroobigeneetikaga. Osalen ka nii loodusteaduste olümpiaadi kui gümnaasiumi bioloogiaolümpiaadi korraldamises. Kui kõige selle kõrvalt harva aega üle jääb, on minu meelest hästi tore näiteks küttepuid lõhkuda. Kui need otsa saavad, lähen kalale.

Aneth Lvovs

Olen Tartu Ülikooli geenitehnoloogia tudeng. Kui ma parajasti lõunauinakut ei tee, siis võib mind leida õpikute tagant või parematel päevadel isegi pargis jooksmas.

Anne Paaver

Olen kolloid- ja keskkonnakeemia õppetooli laborant ning aitan läbi viia praktikume keskkonnatehnoloogia ja arstiõppe üliõpilastele. Teen laboris analüüse keskkonna-alastele projektidele. Uurimislaboris aitan ette valmistada eksperimente. Vabal ajal meeldib mulle lugeda ilukirjandust, käia teatris ja kuulata muusikat ning teha toredaid asju koos lapselastega.

Christof Uisk

Olen ainus Uurimislabori juhendaja, kes õpib ökoloogiat ja kõrvalerialana keskkonnatehnoloogiat. Lisaks sellele armastan toitu ning töötan ka kokana. Vabal ajal meeldib kasvatada tšillitaimi, tegeleda pikamaajooksuga ning uurida fermentatsiooniprotsesse.

Erika Jüriado

Õpetasin Tartu Ülikoolis üldist ja anorgaanilist keemiat 32 aastat. 2016. a kevadest olen pensionär, aga sama aasta sügisest avanes mul võimalus liituda Uurimislabori kollektiiviga. Praegu aitan jõudumööda kaasa praktikumide ettevalmistamisel ja naudin viibimist noorte tegusate inimeste seas. On tõesti vahva vaatepilt, kui näen rõõmsaid katsetajaid nuputamas ja leidmas lahendusi UURIMISLABORIS eksperimenteerides.

Grete-Lilijane Küppas

Olen füüsikatudeng Tartu Ülikoolist. Lisaks Uurimislaboris toimuvale pakuvad mulle huvi astronoomia, keskkonnakaitse ja krüptoloogia. Meelsamateks vabaaja tegevusteks on lugemine, matkamine ja filmide vaatamine.

Hanna Ainelo

Olen Tartu Ülikooli geneetika doktorant ja uurin mullabakteri P. putida kõige suuremat valku. Vaba aja veedan Eesti Naisüliõpilaste Seltsis, mängin sõpradega lauamänge, käin õues ja teen sporti.

Hanna Vahter

Alustasin sel sügisel Tartu Ülikoolis keskkonnatehnoloogia magistriõpinguid ökotehnoloogia suunal ning uurin lämmastikinhibiitori mõju põllumajanduses. Vabal ajal jalutan palju ning võimalusel sõidan kuhugi loodusesse. Lisaks meeldib joosta pikka maad ning raamatuid lugeda.

Hans Leis

Olen õppinud Tartu Ülikoolis keskkonnatehnoloogiat. Tunnen sügavamat huvi energiatõhusa ehituse valdkonna vastu, kus püüame leida viise, kuidas projekteerida ja ehitada madala energiatarbega hooneid. Kuid ka laboritöö on mulle väga huvipakkuv, valged kitlid tekitavad hea tunde.

Iris Merilo

Põhitegevusena olen "arvutiinimene" - programmeerija ning süsteemihaldur, ka ülikoolis informaatik. Lisaks on mind alati huvitanud ka keemia, füüsika ning eriti bioloogia, mida õnneks annab arvutiteadusega üsna hästi lõimida - keegi peab ju arvuteile selgeks tegema, kuidas katsetulemustest vajalikud teadmised kätte saada! Vabal ajal tegelen programmeerimisega, ehitan arvuteid ja muid tehnikavidinaid, kasvatan loomi ja taimi, mängin laua- ja arvutimänge, kirjutan, joonistan ning üritan mägesid vallutada (viimast sõna otseses mõttes).

Jaanus Uibu

Pärast loodusainete õpetaja kutse omandamist jätkasin kraadiõpinguid Tartu Ülikoolis haridusteaduse alal. Muuhulgas olen uurinud Eesti õpilaste keskkonnateadlikkust. Kuulun ka loodusteaduste olümpiaadi žüriisse. Seetõttu on tegelemine erinevaid loodusaineid uuenduslikul viisil lõimiva Uurimislaboriga (nii arendaja kui ka juhendajana) minu jaoks vahva väljakutse. Vabal ajal naudin looduses matkamist ja pildistamist, lugemist ja filme.

Joana Jõgela

Värske keemiamagistrina õpin Tartu Ülikoolis edasi haridusteadusi, töötan koolis õpetajana ning olen tegev mitmes projektis, mis hõlmavad endas praktiliste tundide läbiviimist õpilastele. Lisaks sellele meeldib mulle tegeleda spordiga ning viibida looduses.

Jörgen Metsik

Olen keemia doktorant Tartu Ülikoolis ja teen teadust elektrit juhtivate polümeeride teemal. Lisaks Uurimislaborile tegelen haridusega ka mitmel muul rindel, näiteks töötan õpetajana, korraldan loodusteaduste olümpiaadi ja keemiaolümpiaadi. Naudin häid raamatuid, maitsvat toitu ning värskes õhus viibimist. Mulle meeldib õppida uusi asju ja teada veidraid fakte, mida teised ei tea.

Kadri Veende

Olen õppinud Tartu Ülikoolis füüsikat, teadustöös tegelen ülijuhtivuse uurimisega. Igapäevaselt olen seotud füüsika õpetamisega nii ülikoolis kui ka õpilastele suunatud programmides nt FKB Õpikojad ja Uurimislabor. Lisaks füüsikale meeldivad mulle looduse uurimine ja võõrkeeled.

Kerttu Maria Peensoo

Õpin Tartu Ülikoolis bakalaureuse astmes füüsikat ning osalen aktiivselt Eesti Füüsikaüliõpilaste Seltsi ja Tartu Ülikooli Fotoonikaklubi tegevuses. Kooli kõrvalt meeldib mulle tegeleda ujumise ja Brasiilia Jiu-Jitsuga.

Krista Kupits

Olen Tartu Ülikooli keskkonnatehnoloogia magistrant ning uurin, millised bakterid elavad suletud prügila kattekihis. Suure looduse sõbrana võtan osa ELF´i loodustalgutest ning olen rattaga läbi sõitnud pea kõik Eesti matkarajad.

Kristina Põšnograjeva

Õpin Tartu Ülikoolis geenitehnoloogiat ning uurin ürgsete pärmide ensüüme, mis lõhustavad suhkruid. Vaba aega veedan sõprade, pere või hea raamatu seltsis. Mulle meeldib tantsida ja looduses jooksmas käia.

Kärt Ukkivi

Olen Tartu Ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia õppekava doktorant ning uurin mutatsioone ja neid põhjustavaid protsesse bakterite DNA-s. Kui ma parajasti laboris pipett käes ei istu, võib mind leida midagi maitsvat küpsetamas või metsas loodust nautimas.

Laurina Šinkejeva

Olen Tartu Ülikooli keskkonnatehnoloogia magistrant, varasemalt olen õppinud bioloogiat. Uurimislabori ja õpingute kõrvalt meeldib mulle aega veeta pere ja sõprade seltsis, olla looduses, reisida ja lauamänge mängida.

Liisa Õunmaa

Olen Tartu Ülikoolis keskkonnatehnoloogia tudeng ning huvitun eelkõige reovee käitlemisest ja keskkonna jätkusuutlikusest. Naudin tegevusrohkeid päevi, seega õpin põhjalikult, võtan osa erinevatest organisatsioonidest, olen siin-seal vabatahtlik, ning kindlasti teen ka sporti. Väga olulisel kohal minu elus on alati olnud reisimine ja inimestega tutvumine.

Liselle Luks

Olen Tartu ülikooli keskkonnatehnoloogia magistrant. Enda lõputöös uurin põlevikivist metallide bioleostamise võimalusi. Lisaks koolile tegelen spordi ning ürituste korraldamisega. Mulle meeldib väga reisida.

Maret Tamme

Olen Tartu Ülikoolis materjaliteaduse magistrant ning igapäevast tööd teen kiletehnoloogia laboris korrosiooni töörühmas. Vabal ajal meeldib mulle lauamänge mängida ja lugeda.

Marit Puusepp

Õpin Tartu Ülikoolis doktorantuuris biofüüsikat. Olen uurinud põhiliselt membraanivalkude dünaamikat kõrge rõhu all. Lisaks Uurimislaborile olen seotud ka loodusteaduste olümpiaadi korraldamisega. Armastan väga lugeda ja reisida ning vanu filme vaadata.

Mark Gimbutas

Olen Tartu Ülikooli putukateaduse doktorant, enne seda õppisin matemaatilist statistikat. Uurin fülogeneesipuude kasutamist ökoloogilistele küsimustele vastamisel. Vabal ajal vaatlen linde, käin rabas matkamas, korrastan kodu ja aitan korraldada bioloogiaolümpiaadi.

Martin Ott

Olen Tartu Ülikooli keskkonnatehnoloogia magistrant ning uurin hoonete energiatõhusust ja olelusringi. Vabal ajal meeldib mulle spontaanselt reisimas käia, tegeleda spordi ja filmindusega, nautida head toitu ja seltskonda.

Merilin Paalo

Olen Tartu Ülikooli keskkonnatehnoloogia magistrant ning uurin kas ja kuidas saaks põlevkivituhka kasutada rabapinnaste mass-stabiliseerimiseks. Minu suurimaks hobiks väljaspool ülikooli on võrkpall ning kui võrkpallist ja ülikoolist aega üle jääb, püüan võimalikult palju maailmas ringi reisida.

Mihkel Ilisson

Tartu Ülikooli doktoriõppes sünteesin uudseid bioaktiivseid aineid – kui läheb hästi, siis võib minu valmistatud aineid leida tulevikus apteegilettidelt. Vabal ajal tegelen ikka sünteesiga ja veidi ka Uurimislaboriga. Ja kui juhtub eriti palju vaba aega olema, siis jõuan õhtuti pargis ka paar jooksuringi teha või siis mõnest veekogust suuri kalu välja tõmmata.

Piret Tüür

Minu igapäevatööks on tegeleda ülikoolis keemiat, füüsikat ja materjaliteadust õppivate tudengite praktikumidega. Erialalt olen keemik ja võimalusel aitan korraldada Uurimislabori töid ning tegemisi. Entusiastlikud noored, kes mõtlevad välja põnevaid eksperimente endast mõned aastad noorematele kooliõpilastele, innustavad mindki Uurimislaboris kaasa lööma. Vabal ajal reisin, viibin palju looduses ja kuulan head muusikat.

Rudolf Bichele

Olen õppinud Tartu Ülikoolis molekulaarbioloogiat ja geenitehnoloogiat. Praegu töötan peamiselt selle kallal, et uurin immuunsüsteemi tööd molekulide tasemel. Vaba aega armastan veeta heade sõprade seltsis ning pikemad puhkused veedan enamasti matkareisidel mööda maailma.

Siiri Velling

Tartu Ülikooli keskkonnakeemia ja sellega seonduvate ainete õppejõuna aitan kaasa ka Eesti loodusteaduste olümpiaadi (ELO) ja Uurimislabori edenemisele, nii korralduslikes kui keemia-alastes küsimustes. Rohketest pisiasjadest koosnev ja mõnusalt keerukas looduskeskkond on lõputu küsimuste allikas, inspiratsiooni vastuste leidmiseks annab kahtlemata koostöövaim nii Uurimislabori kui ELO entusiastlikus mees(nais)konnas! Meie juures on huvitav!

Sirli Luup

Õpin Tartu Ülikoolis geenitehnoloogia õppekaval ning oma magistritöö raames uurin ühte pisikest mullabakterit. Vabal ajal meeldib mulle palju looduses viibida, muusikat kuulata ning filme vaadata.

Venno Vipp

Õpin Tartu Ülikoolis magistriastmes füüsikat. Uurimissuund jääb kuhugi osakestefüüsika ja kosmoloogia vahepeale. Harvadel juhtudel kui ma ei õpi, võib leida mind lugemast, sõprade seltskonnast või pinksi ja malet mängimast.

Ülle Kikas

Olen töötanud Tartu Ülikoolis atmosääri uurijana ning Haridus- ja Teadusministeeriumis nõunikuna. Kooliharidusega olen seotud aastast 1996, kui hakkasin tegelema keskkonnaprogrammiga GLOBE. Aastast 2005 osalen Eesti Loodusteaduste Olümpiaadi žüriis. Teen rõõmuga kaasa Uurimislabori tiimis, sest põnev on välja mõelda uusi katseid ning mõnus on töötada koos erinevas vanuses entusiastlike loodusteadlastega. Loodan, et nii mõnigi õpilane tõdeb pärast Uurimislabori tunde, et need talle meeldisid ja et sellise tegevuse võiks isegi oma tulevikutööks valida.