Teated

UURIMISLABOR on riiklikult tunnustatud TEADUSE POPULARISEERIJA 2017!

Eesti Teadusagentuuri korraldatud konverentsil „Anname teadushuvile võimaluse II“, mis toimus 22.novembril 2017 Tallinnas, anti üle Eesti teaduse populariseerimise riikliku konkursi auhinnad. UURIMISLABOR tunnustati II preemia vääriliseks kategoorias „Parim uus algatus teaduse ja tehnoloogia populariseerimisel“. Auhinna andsid üle Eesti Teaduste Akadeemia president Tarmo Soomere ning hindamiskomisjoni juhataja Jakob Kübarsepp.

UURIMISLABORI idee sündis 2016. aasta sügisel ning eesmärgiks oli loodusteaduste olümpiaadidele koostatud loodusaineid integreerivate eksperimentide põhjal luua eksperimendiprogramme põhikooli ja gümnaasiumi õpilastele. Tänaseks on Uurimislaboris osalenud ligi 2000 õpilast enam kui seitsmekümnest koolist ning iga järgmise sessiooniga oleme saanud kinnitust meie ettevõtmise vajalikkusele. Õpilased on teinud põnevaid katseid, et leida lahendusi loodusteaduslikele probleemidele ning omandada laboritöö kogemusi. Meie eesmärk on olnud kvaliteet, selle on taganud kaasaegsed töötingimused laboris ning entusiastlik Uurimislabori tiim. Õpilaste ja õpetajate tagasiside meie eksperimendiprogrammidele on olnud väga positiivne ning innustav.

Uurimislabori õnnestumisse on panustanud väga suur hulk inimesi, eelkõige Eesti loodusteaduste olümpiaadi žürii liikmed, kes on paljude eksperimentide ideede autorid. Eksperimendiprogrammide loomise ning õpilaste juhendamisega on aktiivselt tegelenud ka TÜ loodusteaduste valdkonna üliõpilased ja kraadiõppurid. Teaduse populariseerimise auhind on tunnustus kogu meie kollektiivile. Täname kõiki, kes Uurimislabori tegevusele on kaasa aidanud: eelkõige meie rahastajat Haridus- ja Teadusministeeriumi, samuti kolleege teaduskoolist ja keemia instituudist, tervet Uurimislabori tiimi, tublisid õpetajaid, kes on oma õpilasi Uurimislaborisse toonud, ning asjalikke õpilasi-katsetajaid, kellega meie juhendajatel on olnud rõõm abistada ja hiljem koos katsetulemusi analüüsida. Loodame, et meile osaks saanud tunnustus aitab leida võimalusi selle tänuväärt ettevõtmise jätkamiseks!

Karin Hellat

TÜ Teaduskool, UURIMISLABOR

UURIMISLABORID 2018

Hea loodusainete õpetaja, koolijuht ja haridusjuht!

TÜ Teaduskooli juures töötas alates 2016.a oktoobrist põhikooli ja gümnaasiumiõpilastele loodusteadusi lõimivaid eksperimendiprogramme pakkunud UURIMISLABOR, mida külastas kokku 2427 õpilast. Väljatöötatud eksperimentide juhendid koos näidisprotokollidega on avaldatud Uurimislabori kodulehel huvilistele kasutamiseks.

Tartu Ülikooli Chemicumi ehtsas laboris toimunud põnevad ja õpilasi mitmekülgselt arendavad eksperimendiprogrammid osutusid väga populaarseteks – kõik meile tagasisidet andnud õpetajad avaldasid soovi ka edaspidi oma klassidega Uurimislaborisse tulla. Ent 2017. aastaga lõppes Uurimislabori riiklik rahastus, mistõttu ei saa me kahjuks jätkata koolidele tasuta külastuste pakkumist. Samas usume, et Uurimislabori loodusaineid lõimivad ja õppetööd rikastavad programmid võivad ka tasulistena õpetajatele, koolijuhtidele ja kohalike omavalitsuste haridusjuhtidele huvi pakkuda. Esimesed „Varandus akvaariumis“ sessioonid põhikoolile toimuvad juba pärast järgmist koolivaheaega: 12.–16. ja 19.– 23. märtsini.

Kõigil, kellel soovi ning võimalust oma õpilastega Uurimislaborisse tulla, palume võtta ühendust meilitsi Karin.hellat@ut.ee või telefoni teel 5090991.

Meeldivate kohtumisteni UURIMISLABORIS!

TEIE UURIMISLABORI TIIM

Tule Uurimislaborisse!

Uurimislaborit viimati külastanud koolid

Kõik pildid leiad galeriist

Tartu Veeriku Kool
2017-12-02

Simuna Kool
2017-11-24