Tagasiside

Senine tagasiside

"Tulla laborisse ja tunda ennast teadlasena."
"See oli kindlasti teistsugusem minu tavalisest koolitunnist ja mulle meeldis väga selline vaheldus."
"Sain palju uusi kogemusi ja teistsuguse õppetöö päeva, väga meeldivad inimesed."
"Olid huvitavad katsed ja katsete tegemine oli taustalooga väga lahedasti seotud, tegi kõik palju huvitavamaks."
"See, et saime midagi lahendada ja käitusime nagu päris laboris olevad inimesed."
"Kõik tegevused, kuidas kõik oli teostatud, lugu, lahendamine jne. 5+:D"
"Uued teadmised, sõbralikud laboritöötajad, korralikult töötavad mikroskoobid, siin on soe. :)"
"Mulle meeldis apsoluutselt kõik! SUUR SUUR AITÄH! Mulle väga meeldis! :)"
"Soovitan ka kindlasti teistele õpilastele, saab huvitava kogemuse."

Mida õpetajad tagasisidena välja tõid?

"Valdavalt hindasid õpetajad uurimislabori külastust oma õpilastele väga kasulikuks, mis eelkõige seisneb võimaluses süveneda pikema aja vältel huvitavasse iseseisvasse teadusliku sisuga tegevusse päris laboris, kasutades häid katsevahendeid ja saades operatiivselt abi juhendajatelt. See andis õpilastele kogemusi, arendas nende koostööoskusi, loodusteaduslikku mõtlemist ning arusaamist loodusteaduste seostest ja kasulikkusest probleemide lahendamisel. Kiideti ka programmi atraktiivsust ja töö eesmärgistatust huvitava loo abil ning head juhendamist."

Kriitika

"Vetikad vees ei meeldinud väga, sest mikroskoobist vaadates hakkas natuke paha ja see ei olnud väga lahe."
"Natuke ei meeldinud vee soolsuse vaatamine ja graafiku joonestamine."
"Veel asju, mis ei meeldinud: "mittetöötav tiimikaaslane", "soolavee maitse", "liiga palju mõtlemist", "minu aju", "istumiskoht"."