Tiim 2018/19

Card image cap
Karin Hellat (koordinaator)

UURIMISLABOR sai alguse, kui 2016. aastal Eestis toimunud EUSO andis Teaduskoolile võimaluse ja väljakutse pakkuda loodusteaduste olümpiaadidele aastate jooksul loodud põnevaid eksperimente üldhariduskoolide õpilastele. Rõõmustan väga, et projektiga liitus arvukalt tublisid üliõpilasi, kes kooliõpilasi laboris entusiastlikult juhendavad. Veelgi enam oleks põhjust rõõmustamiseks, kui UURIMISLABORid leviksid üle Eesti, nii et poleks vajadust Lihulast või Narvast Tartusse katsetama tulla. Kui UURIMISLABORist, olümpiaadidest ja ülikoolitööst aega üle jääb, olen jõudumööda kontsertide ja teatrietenduste fänn!

Card image cap
Aneth Lvovs

Olen Tartu Ülikooli geenitehnoloogia tudeng. Kui ma parajasti lõunauinakut ei tee, siis võib mind leida õpikute tagant või parematel päevadel isegi pargis jooksmas.

Card image cap
Anu Adamson

Card image cap
Anne Paaver

Olen kolloid- ja keskkonnakeemia õppetooli laborant ning aitan läbi viia praktikume keskkonnatehnoloogia ja arstiõppe üliõpilastele. Teen laboris analüüse keskkonna-alastele projektidele. Uurimislaboris aitan ette valmistada eksperimente. Vabal ajal meeldib mulle lugeda ilukirjandust, käia teatris ja kuulata muusikat ning teha toredaid asju koos lapselastega.

Card image cap
Ants Tull

Õpin Tartu Ülikooli doktorantuuris bioloogiat, lähemalt on mu teemaks lemmikloomadega levivad ohtlikud parasiidid. Vabal ajal osalen linnuvaatlustes, käin võimalikult palju looduses. Kui ise ei jõua, siis lasen looduses kulgevat jäädvustada rajakaameratel. Lisaks tegelen hobi korras loodusfotograafiaga. Mulle meeldib olla füüsiliselt aktiivne, mistõttu hea meelega jooksen, ujun ja tantsin. Mõnikord kosutan vaimu mõne põneva raamatu või filmiga.

Card image cap
Eliise Tammekivi

Olen keemia doktorant Tartu Ülikoolis ja oma teadustöös analüüsin erinevaid sideaineid (nagu õlid, vaigud, vahad), mida on kasutatud kultuuriväärtuste tegemiseks. Uurimislaboris viin peamiselt läbi etendusi, kuid teadust populariseerin veel mitmete teiste ettevõtmiste alt (Teadusbuss, KVARK, Keemia Õpikojad, Eesti Keemiaolümpiaadid jne). Vabal ajal meeldib kõige rohkem sõpradega mööda huvitavaid maid reisida.

Card image cap
Erika Jüriado

Õpetasin Tartu Ülikoolis üldist ja anorgaanilist keemiat 32 aastat. 2016. a kevadest olen pensionär, aga sama aasta sügisest avanes mul võimalus liituda Uurimislabori kollektiiviga. Praegu aitan jõudumööda kaasa praktikumide ettevalmistamisel ja naudin viibimist noorte tegusate inimeste seas. On tõesti vahva vaatepilt, kui näen rõõmsaid katsetajaid nuputamas ja leidmas lahendusi Uurimislaboris eksperimenteerides.

Card image cap
Grete-Lilijane Küppas

Olen füüsikatudeng Tartu Ülikoolist. Lisaks Uurimislaboris toimuvale pakuvad mulle huvi astronoomia, keskkonnakaitse ja krüptoloogia. Meelsamateks vabaaja tegevusteks on lugemine, matkamine ja filmide vaatamine.

Card image cap
Hanna Vahter

Olen sel õppeaastal lõpetamas õpinguid Tartu Ülikooli keskkonnatehnoloogia magistris. Lisaks Uurimislaboris kaasalöömisele töötan ka keskkonnaspetsialistina ning ülejääva vaba aja veedan looduses, sportides või lugedes.

Card image cap
Helen Parik

Õpin Tartu Ülikoolis magistriastmes geenitehnoloogiat. Laboris uurin taimi, väljaspool laborit mängin laua- või arvutimänge, loen või käin jalutamas.

Card image cap
Ida Rahu

Card image cap
Iris Merilo

Põhitegevusena olen "arvutiinimene" - programmeerija ning süsteemihaldur, ka ülikoolis informaatik. Lisaks on mind alati huvitanud ka keemia, füüsika ning eriti bioloogia, mida õnneks annab arvutiteadusega üsna hästi lõimida - keegi peab ju arvuteile selgeks tegema, kuidas katsetulemustest vajalikud teadmised kätte saada! Vabal ajal tegelen programmeerimisega, ehitan arvuteid ja muid tehnikavidinaid, kasvatan loomi ja taimi, mängin laua- ja arvutimänge, kirjutan, joonistan ning üritan mägesid vallutada (viimast sõna otseses mõttes).

Card image cap
Jaanus Uibu

Tartu Ülikool on mulle andnud mitmekülgse hariduse: loodusainete õpetaja, geograafia bakalaureus, pedagoogika magister. Muuhulgas olen uurinud Eesti õpilaste keskkonnateadlikkust. Kuulun ka loodusteaduste olümpiaadi žüriisse. Seetõttu on tegelemine erinevaid loodusaineid uuenduslikul viisil lõimiva Uurimislaboriga (nii arendaja kui ka juhendajana) minu jaoks vahva väljakutse. Vabal ajal naudin looduses matkamist ja pildistamist, lugemist ja filme.

Card image cap
Joana Jõgela

Värske keemiamagistrina õpin Tartu Ülikoolis edasi haridusteadusi, töötan koolis õpetajana ning olen tegev mitmes projektis, mis hõlmavad endas praktiliste tundide läbiviimist õpilastele. Lisaks sellele meeldib mulle tegeleda spordiga ning viibida looduses.

Card image cap
Jörgen Metsik

Olen omandanud Tartu Ülikoolis keemiadoktori kraadi ja jätkan õpinguid õpetajahariduse magistrantuuris. Töötan koolis õpetajana, tegelen õppekirjanduse arendamisega ning keemia ja loodusteaduste olümpiaadi korraldamisega. Kui kõige selle kõrvalt mõnikord harva natuke aega üle jääb, saan anda tagasihoidliku panuse ka Uurimislabori tegemistesse. Naudin häid raamatuid, maitsvat toitu ning värskes õhus viibimist. Mulle meeldib õppida uusi asju ja teada veidraid fakte, mida teised ei tea.

Card image cap
Kadri Veende

Olen õppinud Tartu Ülikoolis füüsikat, teadustöös tegelen ülijuhtivuse uurimisega. Igapäevaselt olen seotud füüsika õpetamisega nii ülikoolis kui ka õpilastele suunatud programmides, nt FKB Õpikojad ja Uurimislabor. Lisaks füüsikale meeldivad mulle looduse uurimine ja võõrkeeled.

Card image cap
Kaidi Veske

Õpin Tartu Ülikoolis bakalaureuse astmes keemiat. Lisaks Uurimislaborile populariseerin loodusteadusi veel Teadusbussis ja Keemia Õpikojas. Vaba ajal mängin Ultimate’i, loen klassikalist kirjandust või mängin lauamänge.

Card image cap
Kristina Põšnograjeva

Õpin Tartu Ülikoolis geenitehnoloogiat ning uurin ürgsete pärmide ensüüme, mis lõhustavad suhkruid. Vaba aega veedan sõprade, pere või hea raamatu seltsis. Mulle meeldib tantsida ja looduses jooksmas käia.

Card image cap
Laurina Šinkejeva

Olen Tartu Ülikooli keskkonnatehnoloogia magistrant, varasemalt olen õppinud bioloogiat. Uurimislabori ja õpingute kõrvalt meeldib mulle aega veeta pere ja sõprade seltsis, olla looduses, tegeleda akrobaatikaga, reisida ja lauamänge mängida.

Card image cap
Maris-Johanna Tahk

Olen Tartu Ülikoolis keemia doktorant ning uurin, kuidas rakud omavahel suhtlevad, kasutades selleks G-valk seotud retseptoreid. Ülikoolis annan bioorgaanilise keemia praktikume nii bakalaureuse kui magistri tudengitele, samuti löön kaasa keemiaolümpiaadi korraldamisel. Kui leidub mõni vaba hetk, siis küpsetan küpsiseid või kooke, loen raamatuid ja mängin lauamänge.

Card image cap
Marta-Lisette Pikma

Õpin Tartu Ülikoolis kolmandat aastat keemiat, hetkel tegelen uute hüdrasiiniderivaatide sünteesi ja isomeerimisega. Vabal ajal käin trennis ja naudin pere ning sõprade seltsi.

Card image cap
Mihkel Ilisson

Tartu Ülikooli doktoriõppes sünteesin uudseid bioaktiivseid aineid – kui läheb hästi, siis võib minu valmistatud aineid leida tulevikus apteegilettidelt. Vabal ajal tegelen ikka sünteesiga ja veidi ka Uurimislaboriga. Ja kui juhtub eriti palju vaba aega olema, siis jõuan õhtuti pargis ka paar jooksuringi teha või siis mõnest veekogust suuri kalu välja tõmmata.

Card image cap
Piret Tüür

Minu igapäevatööks on tegeleda ülikoolis keemiat, füüsikat ja materjaliteadust õppivate tudengite praktikumidega. Erialalt olen keemik ja võimalusel aitan korraldada Uurimislabori töid ning tegemisi. Entusiastlikud noored, kes mõtlevad välja põnevaid eksperimente endast mõned aastad noorematele kooliõpilastele, innustavad mindki Uurimislaboris kaasa lööma. Vabal ajal reisin, viibin palju looduses ja kuulan head muusikat.

Card image cap
Rudolf Bichele

Olen õppinud Tartu Ülikoolis molekulaarbioloogiat ja geenitehnoloogiat. Praegu töötan peamiselt selle kallal, et uurin immuunsüsteemi tööd molekulide tasemel. Vaba aega armastan veeta heade sõprade seltsis ning pikemad puhkused veedan enamasti matkareisidel mööda maailma.

Card image cap
Siiri Velling

Tartu Ülikooli keskkonnakeemia ja sellega seonduvate ainete õppejõuna aitan kaasa ka Eesti loodusteaduste olümpiaadi (ELO) ja Uurimislabori edenemisele, nii korralduslikes kui keemia-alastes küsimustes. Rohketest pisiasjadest koosnev ja mõnusalt keerukas looduskeskkond on lõputu küsimuste allikas, inspiratsiooni vastuste leidmiseks annab kahtlemata koostöövaim nii Uurimislabori kui ELO entusiastlikus mees(nais)konnas! Meie juures on huvitav!

Card image cap
Ülle Kikas

Olen töötanud Tartu Ülikoolis atmosääri uurijana ning Haridus- ja Teadusministeeriumis nõunikuna. Kooliharidusega olen seotud aastast 1996, kui hakkasin tegelema keskkonnaprogrammiga GLOBE. Aastast 2005 osalen Eesti Loodusteaduste Olümpiaadi žüriis. Teen rõõmuga kaasa Uurimislabori tiimis, sest põnev on välja mõelda uusi katseid ning mõnus on töötada koos erinevas vanuses entusiastlike loodusteadlastega. Loodan, et nii mõnigi õpilane tõdeb pärast Uurimislabori tunde, et need talle meeldisid ja et sellise tegevuse võiks isegi oma tulevikutööks valida.

Õppeaastatel 2016/17 ja 2017/18 andsid Uurimislabori programmide arendamisel ja õpilaste juhendamisel suure panuse ka Andres Ainelo, Ando Vaan, Christof Uisk, Hanna Ainelo, Hans Leis, Kerttu Maria Peensoo, Krista Kupits, Kärt Ukkivi, Liisa Õunmaa, Liselle Luks, Maret Tamme, Marit Puusepp, Mark Gimbutas, Martin Ott, Merilin Paalo, Sirli Luup ja Venno Vipp. Aitäh ja uute kohtumisteni!