Varandus akvaariumis

Eksperimendi tutvustus

Kaasahaarava kriminaalloo lahendamiseks läheb vaja nii keemiat, füüsikat, bioloogiat kui ka matemaatikat ja arvuteid. Iga eksperiment viib noored detektiivid lähemale professori koduses akvaariumis aardekirstus hoitud kuldmüntide varga paljastamisele. Kas see on Siim, Paul või Karl? Iga kolmikvenna juurest leiti asitõendeid, aga millised neist kinnitavad vendade väiteid ja millised lükkavad need ümber? Uurimise all on markerid ja veeproovid. Loo lahendus sõltub noorte uurijate nutikusest ja osavusest!

Märksõnu: kapillaarsus, paberkromatograafia, lahustid ja lahustumine, kaalumine, ruumala mõõtmine, lahuste valmistamine ja kontsentratsioon, areomeeter, kalibreerimine, graafiku joonistamine, mikroskoop, mikrovetikad, dihhotoomne määraja.

Eksperimendi PDF-failid