Särtsulabor

Eksperimendi tutvustus

Tänapäevases maailmas on üheks palju kõneainet pakkuvad teemaks alternatiivsed energiaallikad ning nende kasutamine sõidukites. Käesolevas labors saabki uurida, kuidas toimib elektriautole jõudu andev patarei, kuidas saab veest kätte vesinikkütust, ning mis täpsemalt toimub elektrolüüsiprotsessis.

Märksõnu: elektrolüüs, pH, indikaator, anood, katood, oksüdeerumine, redutseerumine, patarei, kütuseelement, vesinikkütus, põlemisreaktsioon

Eksperimendi PDF-failid