Kunstirööv

Eksperimendi tutvustus

Ühe mereäärse Skandinaavia linna kunstimuuseumist on röövitud ja paadiga minema toimetatud hinnaline maal “Must romb valgel taustal”. Politseil on kolm kahtlusalust, kelle paatidest leitud asitõendeid tulebki noortel kriminalistidel tõe väljaselgitamiseks uurima asuda. Selleks läheb vaja nii keemiat, füüsikat kui ka bioloogiat. Igakülgselt uuritakse läbi paatidest kogutud veeproovid ja värvijäägid, et leida seoseid kuriteopaiga ja röövitud kunstiteosega. Kas värv võib pärineda maalilt ja vesi ja selles leiduv elustik muuseumi kai äärest? Kas juurdlus viib kurjategija tabamiseni?

Märksõnu: kapillaarsus, õhukese kihi kromatograafia, lahustid ja lahustumine, kaalumine, ruumala mõõtmine, lahuste valmistamine ja kontsentratsioon, areomeeter, kalibreerimine, graafiku joonistamine, mikroskoop, mikrovetikad, dihhotoomne määraja.

Eksperimendi PDF-failid