Köögiviljalabor

Eksperimendi tutvustus

Uurimislaborisse pöördus “Keskkonnalaborist” tuttav talunik Jüri, kes tegeleb puu- ja köögiviljade kasvatamisega. Ta soovib osta seadet viljade pesemiseks, aga enne suure kulutuse tegemist oleks vaja teada, kas valitud masin ikka sobib kõigi Jüri maadel kasvatatavate viljade jaoks. Selleks tuleb välja uurida, milline on erinevate viljade ujuvus ja keskmine tihedus. “Köögiviljalaboris” teeme erinevaid huvitavaid eksperimente kartuli, õuna, sibula ja porgandiga, võtame appi arvutid ja jõuame loodetavasti järeldusele, mida Jüri meilt ootab!

Märksõnu: puu- ja köögiviljad, mass, kaalumine, risttahukas ja selle ruumala, tihedus, ujuvus, Archimedese seadus, üleslükkejõud, raskusjõud, aritmeetiline keskmine, lahused, lahuse kontsentratsioon.

Eksperimendi PDF-failid