Keskkonnalabor

Eksperimendi tutvustus

Uurimislaborisse pöördus murelik Tartumaa talupidaja Jüri, kaasas ämbritäis proovi, mis võetud talude vahel asuvast tiigist. Noorte uurijate-laborantide ülesandeks on välja selgitada, mis on juhtunud külaelanike seas hinnatud ujumistiigiga, kes selle eest vastutab ja kuidas oleks võimalik tiigi olukorda parandada. Detektiivitöö keskmes olev tiigiproov saab kihtide kaupa põhjalikult läbi uuritud, võttes appi nii isiklikud meeled kui ka leidlikud eksperimendid keemia ja füüsika vallast. Täiendavat põnevust pakub Keskkonnaviktoriin!

Märksõnu: veereostus, keskkonnahoid, jäätmed, segud ja nende lahutamine, lahused ioonid, vedelike ruumala mõõtmine, viskoossus ja selle mõõtmine, pikkuse ja aja mõõtmine, aritmeetiline keskmine.

Eksperimendi PDF-failid