Elektrokeemia labor

Eksperimendi tutvustus

Meie kodudes valgust ja soojust andev ning kõikvõimalikke masinaid käivitav elekter saabub elektrijaamast juhtmete kaudu. Mobiilsetes elektriseadmetes on meile abiks akud ja patareid, milles elektrit toodetakse keemiliste reaktsioonide abil. Esimese patarei leiutas aastal 1799 Itaalia teadlane Alessandro Volta. Elektrokeemia laboris avaneb põnev võimalus ehitada ise Volta sammas ja selle abil lamp süüdata! Teises eksperimendis kasutame elektrivoolu keemiliste reaktsioonide läbiviimiseks, pannes kokku elektrolüüsiseadme ning valmistades soolade vesilahustest erinevaid tahkeid ja gaasilisi lihtaineid.

Märksõnu: elektrivool, keemiline vooluallikas, vooluring, pinge, multimeeter, galvaanielement, Volta sammas, elektrolüüs, anood, katood, soolad, ioonid, ioonreaktsioonid, lahused.

Eksperimendi PDF-failid