UURIMISLABOR KUTSUB ÕPILASI TÜ CHEMICUMI KATSETAMA!

Meilt on võimalik tellida:

  • põnevaid, loodusaineid lõimivaid ja uurimisoskusi arendavaid eksperimendiprogramme;
  • vastavalt õpetajate soovidele kavandatavaid praktilisi loodusteaduste õppepäevi;
  • õpilasgruppide ettevalmistamist keemiaolümpiaadiks: katseid ja ülesannete lahendamist.

Lisaks aitame piirkondlikke uurimislaboreid rajavaid koole juhendajate koolitamisel ning anname nõu vajaliku laborivarustuse hankimisel.

Huvi korral palume kirjutada: karin.hellat@ut.ee

Uurimislabor sündis 2016. aasta sügisel, kui TÜ Teaduskooli loodusteaduste olümpiaadi tiim asus olümpiaadi lõppvoorudes kasutatud katsete põhjal arendama lõimitud eksperimendiprogramme põhikooli- ja gümnaasiumiklassidele. Tänaseks on Uurimislaborit külastanud juba ligi 4000 õpilast 80 koolist ning tagasiside õpilastelt ja õpetajatelt on olnud väga positiivne. Lisaks saime Eesti Teadusagentuurilt 2017. a tegevuse eest riiklikult tunnustatud teaduse populariseerija tiitli parima uue algatuse kategoorias.

Õpilased saavad meie laboris teha põnevaid katseid, et leida lahendusi loodusteaduslikele probleemidele. Nii arenevad lisaks teadmistele ja laboritöö kogemustele ka koostöö- ja IT-oskused. Programmide kvaliteedi tagavad Chemicumi kaasaegsed töötingimused ning asjatundlik ja entusiastlik tiim. Uurimislaborisse on arendajate ja juhendajatena panustanud enam kui 40 inimest - valdavalt Tartu Ülikooli loodusteaduste tudengid ja õppejõud.

Täname kõiki Uurimislabori tegevusele kaasaaitajaid: algset rahastajat Haridus- ja Teadusministeeriumi, Eesti Teadusagentuuri, kolleege teaduskoolist ja keemia instituudist, kogu Uurimislabori tiimi, tublisid õpetajaid, kes on oma õpilasi Uurimislaborisse toonud, ning asjalikke õpilasi-katsetajaid, kellega meie juhendajatel on olnud rõõm koos töötada ja hiljem koos katsetulemusi analüüsida.

KOHTUMISENI UURIMISLABORIS!

Karin Hellat

TÜ Teaduskool, Uurimislabori programmide koordinaator

PESUPÄHKEL PURETUD, UUED PROGRAMMID VALMIMAS!

7.–24. maini toimusid Tartu Ülikooli teaduskooli Uurimislaboris uue 7.–9. klasside õpilastele mõeldud eksperimendiprogrammi PESUPÄHKEL katsepäevad. Programm valmis tänu edukale osalemisele Eesti Teadusagentuuri teaduse populariseerimise projektikonkursil.

15 kooli 285 õpilast said võimaluse uurida pesu pesemisega seotud teaduslikke probleeme loodusliku mahetoote pesupähkli kaudu. Põnev legend suunas neid esmalt vaatluste, mikroskoobi ja keemiakatsete abiga selgitama, millist kolme firma poolt pakutavatest pesupähklijahudest tasub Mulgimaa restoranil Puder ja Kapsad tööriiete ja käte pesuks vajatava pesupähkligeeli valmistamiseks tellida ja millised on petukaup. Seejärel tuli noortel uurijatel valmistada katseseade pindpinevusteguri mõõtmiseks, et selgitada valitud jahust valmistatud mahe-pesugeeli omadusi võrdluses tavalise poes müüdava pesugeeliga. Nobedamad paarid said oma nutikuse ja guugeldamisoskused proovile panna pesuviktoriinis. Programmi lõpetas klassi tulemuste arvutipõhine kokkuvõte, mille käigus õpiti üht-teist ka teadustulemuste analüüsi ja esitamise kohta.

Õpilaste tagasisidest selgus, et valdavalt jäädi katsepäevaga rahule ja hinnati saadud kogemus kasulikuks. Vabavastustes kiideti huvitavaid ning õpetlikke katseid, sõbralikke juhendajaid ja kaasaegset laborit. Kõik kaheksa tagasisidet andnud õpetajat hindasid programmi tervikuna väga heaks, tõstes muuhulgas esile programmi ülesehitust, eksperimente, katsejuhendeid ja noori juhendajaid.

Sügiseks saavad katsetamisvalmis järgmised uued eksperimendiprogrammid. Neis osalemise võimalustest teavitame kõiki huvilisi kodulehe kaudu.

Kohtumiseni Chemicumis!

Tule Uurimislaborisse!