UURIMISLABOR KUTSUB ÕPILASI TÜ CHEMICUMI KATSETAMA!

Meilt on võimalik tellida:

  • põnevaid, loodusaineid lõimivaid ja uurimisoskusi arendavaid eksperimendiprogramme;
  • vastavalt õpetajate soovidele kavandatavaid praktilisi loodusteaduste õppepäevi;
  • õpilasgruppide ettevalmistamist keemiaolümpiaadiks: katseid ja ülesannete lahendamist.

Lisaks aitame piirkondlikke uurimislaboreid rajavaid koole juhendajate koolitamisel ning anname nõu vajaliku laborivarustuse hankimisel.

Huvi korral palume kirjutada: karin.hellat@ut.ee

Uurimislabor sündis 2016. aasta sügisel, kui TÜ Teaduskooli loodusteaduste olümpiaadi tiim asus olümpiaadi lõppvoorudes kasutatud katsete põhjal arendama lõimitud eksperimendiprogramme põhikooli- ja gümnaasiumiklassidele. Tänaseks on Uurimislaborit külastanud juba ligi 4000 õpilast 80 koolist ning tagasiside õpilastelt ja õpetajatelt on olnud väga positiivne. Lisaks saime Eesti Teadusagentuurilt 2017. a tegevuse eest riiklikult tunnustatud teaduse populariseerija tiitli parima uue algatuse kategoorias.

Õpilased saavad meie laboris teha põnevaid katseid, et leida lahendusi loodusteaduslikele probleemidele. Nii arenevad lisaks teadmistele ja laboritöö kogemustele ka koostöö- ja IT-oskused. Programmide kvaliteedi tagavad Chemicumi kaasaegsed töötingimused ning asjatundlik ja entusiastlik tiim. Uurimislaborisse on arendajate ja juhendajatena panustanud enam kui 40 inimest - valdavalt Tartu Ülikooli loodusteaduste tudengid ja õppejõud.

Täname kõiki Uurimislabori tegevusele kaasaaitajaid: meie head sponsorit AS Graanul Investi, Haridus- ja Teadusministeeriumi, Eesti Teadusagentuuri, kolleege teaduskoolist ja keemia instituudist, kogu Uurimislabori tiimi, tublisid õpetajaid, kes on oma õpilasi Uurimislaborisse toonud, ning asjalikke õpilasi-katsetajaid, kellega meie juhendajatel on olnud rõõm koos töötada ja hiljem koos katsetulemusi analüüsida.

KOHTUMISENI UURIMISLABORIS!

Karin Hellat

TÜ Teaduskool, Uurimislabori koordinaator

UUED PROGRAMMID TESTITUD, UURIMISLABOR SAI TOETAJA!

Uurimislabor jõudis Eesti Teadusagentuuri (ETAG) toel lõpule uute katseprogrammide väljatöötamise ja piloteerimisega. Juba eelmise aasta mais oli 15 kooli 285 õpilasel võimalus proovida programmi Pesupähkel, kus Mulgimaa restoranipidaja Leemet Kulbi tellimusel selgitati uudse looduslähedase pesuvahendi sobivust ja selle tarvis hangitud tooraine ehtsust. Oktoobri keskel piloteerisime kolme kooliga kahel päeval Pärmilaborit, kus noored laborandid said (taas agara hr Kulbi tellimusel) uurida kuivpärmi ja erinevate suhkrute sobivust naturaalkalja valmistamiseks ning võtta luubi, täpsemalt küll mikroskoobi alla konkurentide naturaalkaljad. Novembris oli kolme kooli 34 gümnasistil põnev võimalus meie uues Särtsulaboris teha elektrolüüsi, korraldada endi tangitud elektriautode võidusõit ning läita isevalmistatud patarei abil taskulamp. Kõik uued programmid pälvisid õpilastelt ja õpetajatelt positiivse tagasiside.

Oktoobris sai Uurimislabori tiim suurepärase uudise, et Tartu Ülikooli teaduskool on sõlminud koostöölepingu AS-iga Graanul Invest. Euroopa suurim pelletitootja soovib panustada loodusteaduste ja puidukeemia süvaõppe pikaajalisse arendamisse, et suurendada noorte teadlikkust selle valdkonna võimalustest. Esmalt oli AS Graanul Invest meile suureks abiks Jõululabori sessiooni läbiviimisel, juba veebruarist saab nende toel võimaluse Uurimislaborisse tulla 250 novembris loodusteaduste olümpiaadi lõppvoorus osalenud õpilast. Vastavaid võimalusi täpsustame peagi!

Tule Uurimislaborisse!