Infoseminarid koolidele piirkondliku Uurimislabori rajamise võimalusest

2017-09-05

5. septembril korraldas Uurimislabori tiim Chemicumis infoseminari, tutvustamaks üldhariduskoolidele võimalust asuda koostööle omavahel ja ülikoolidega, et taotleda SA

Innove korraldatava Euroopa Sotsiaalfondi taotlusvooru “Kaasaegse ja uuendusliku õppevara ühiskasutuse korralduse toetamine” raames rahastust piirkondlike uurimislaborite rajamiseks. Lisaks Uurimislabori esindajatele oli osales seminaril 43 aktiivset pedagoogi 21 Eesti üldhariduskoolist, samuti Eesti Maaülikooli esindaja.

Alustuseks tutvustas TÜ Teaduskooli Uurimislabori koordinaator Karin Hellat Innove taotlusvooru tingimusi ja Uurimislabori tiimi poolt pakutavaid koostöövõimalusi. Uurimislabor saab olla koolidele mentoriks loodusteadusliku õpilabori sisustamisel ja käivitamisel, pakkuda tööjuhendeid ja koolitusi ning arendada ja piloteerida uusi programme. Ülle Kikas andis ülevaate Uurimislabori tihedatest seostest kehtiva õppekavaga, peatudes muuhulgas loodusainete lõimingu, uurimuslike ja IT-pädevuste arendamise võimalustel. Siiri Velling tutvustas Uurimislaboris kasutatavat laborivarustust ja katsevahendeid, peatudes ka varustuse hankimise võimalustel. Jörgen Metsik ja Grete-Lilijane Küppas demonstreerisid 8. ja 9. klassidele mõeldud Munalabori keemia- ja füüsikakatseid. Kõigil huvilistel oli võimalik uudistada ka Uurimislabori läbiviimiseks kasutatavat laborit.

Uurimislaborit on juba kutsutud Innove taotlusvooru koostööpartneriks Põltsamaa, Jõgeva ja Väike-Maarja piirkondade koolidesse. 12. septembril kell 16.30 toimub sarnane infoseminar Tallinna Ülikoolis. Usume, et loodavad kaasaegsed piirkondlikud uurimislaborid äratavad huvi loodusteaduslike katsetuste vastu nii õpilastes kui õpetajates!

Täpsem info taotlusvooru kohta leidub SA Innove veebilehel: http://www.innove.ee/et/struktuuritoetused/2020/taotlejale/oppevara-yhiskasutus

Uurimislaboriga seotud küsimuste korral võib pöörduda Karin Hellati poole (tel 5090991 või karin.hellat@ut.ee).

Fotod 05.09. infoseminarist Chemicumis (Jaanus Uibu).

2017-09-05