Edukas Keskkonnalabor ja eriline Toidulabor

2017-12-13

Edukas Keskkonnalabor ja eriline Toidulabor

13. novembrist 2. detsembrini külastasid Uurimislaborit põhikooli III astme õpilased, et süveneda Keskkonnalabori spetsialistidena reostunud tiigivee uuringutesse. Vaatamata pealtnäha heidutavale sisule teenis Tartu Ülikooli keskkonnatehnoloogia magistrantide Krista Kupitsa ja Hanna Vahteri eestvedamisel valminud programm nii õpilastelt kui ka õpetajatelt väga sooja vastuvõtu.

Keskkonnalabori missiooniks oli aidata Tartumaa talunikku nimega Jüri. Sellele tublile põllupidajale valmistas muret kohaliku suplustiigi halvenenud seisund – veepinnale oli tekkinud õli, vees vohasid taimed ja tiigipõhi kippus jalatalda torkima. Nii võttiski agar talunik tiigist ise ämbriga proovi ja tõi Uurimislaborisse. Noortel uurijatel tuli rohmakalt võetud segaproov esmalt osadeks jaotada ning seejärel seda keemia ja füüsika meetodite abil analüüsida. Ühiselt tuvastati põhjamudas olevad võõrkehad ning eutrofeerumist põhjustavad ioonid vees, nutika eksperimendi abil sai selgeks ka veepinnal olnud õli päritolu. Kiiremad uurijad said oma teadmisi ja guugeldamisoskust testida keskkonnaviktoriinis. Et kõik katsetulemused sisestati arvutisse, saime seejärel võrdlustabelite, diagrammide ja histogrammide kujul kokku võtta terve klassi tulemused. Nii oli võimalik Jürile pakkuda usaldusväärseid järeldusi ja soovitusi. Noored uurijad said aga juurde teadmisi teadustöö üldpõhimõtetest, keskkonnasõbralikust väetamisest ja jäätmekäitlusest.

Kokku külastas Keskkonnalaborit 11 kooli viiest maakonnast, Muhust Väike-Maarjani. Uurijaks sai kehastuda 213 õpilast (101 neiut ja 112 noormeest).

Õpilaste tagasiside uuele laborile osutus väga positiivseks: tegevuse üldine huvitavus sai hindeks 4,42 (2. koht meie kõigi laborite seas). Suurimat põnevust pakkus osalejatele veeproovis sisalduvate ioonide määramise värvustesti abil, aga huvitavad olid ka ülejäänud tööd. Eksperimendid hinnati ühtlaselt jõukohasteks. Noorte juhendajate head tööd kinnitab hinne juhendamisele (4,80), samuti oldi väga rahul töökoha ja vahenditega (4,88). Uurimislaboris käik hinnati valdavalt kasulikuks kogemuseks (4,37) ning ülekaalukas osa õpilastest soovitaks seda ka sõbrale (4,54).

Vabavastuste osas kiideti eelkõige huvitavaid eksperimente ja uusi teadmisi, võimalust ise katsetada, abivalmeid ja sõbralikke juhendajaid. Järgnevalt väike valik õpilaste hinnanguid Keskkonnalaborile:

  • Mulle väga meeldis see üritus. Lõbus oli neid katseid teha. Juhendajad olid väga sõbralikud.
  • Tööprotsess oli huvitav ning põnev. Probleemile lähenemine oli samuti kaasahaarav.
  • Väga huvitav oli teha erinevaid katseid ja midagi uut uurida.
  • Sai ise midagi teha ja ei pidanud ainult kuulama.
  • Super juhendamine ja lahedad katsed.

Osa õpilasi pani kirja ka häirivaid asjaolusid, aga need olid valdavalt ühekordsed. Näiteks kurdeti, et pauku ei tehtud, Uurimislaboris ei saa käia iga päev ja Jüri ei ole päriselt olemas.

Tagasisidet saatsid ka õpetajad, kes andsid Keskkonnalaborile keskmiseks hindeks 4,9. Muuhulgas kirjutati nõnda:

  •  Labor oli igati asjakohase sisuga, elulist olukorda analüüsiv, juhendid hästi koostatud.
  •  Head rahulikud juhendajad, kes tekitasid ka põhiteemaväliseid arutelusid, praktilised tööd, mida on keeruline ja tülikas koolis läbi viia, laborantide kiire töö, sõbralik ja toetav keskkond.
  •  Igakülgselt läbimõeldud, eakohane, huvitav, kõik said positiivse kogemuse olenemata võimetest.

27. novembril võõrustas Uurimislabor erilises Toidulaboris nägemispuudega õpilasi Emajõe Koolist. Tublid ja innukad õpilased said oma õpetajate ja Uurimislabori juhendajate kergel kaasabil suurepäraselt hakkama nii kanamuna koostise kui ka kartuli ja õuna tiheduse väljaselgitamisega. Üks noor uurija kirjutas meile hiljem nii:

Meeldisid väga juhendajad, kes olid äärmiselt hoolivad ja märkasid alati, kui abi oli vaja. Katsed olid toredad ning laboris veedetud aeg oli meeldiv. Sooviksin tulevikuski keemiaga tegeleda ja seega soovitan seda kõigile sõpradele, kes on keemiast huvitatud, kuna seal saab enda teadmisi praktiliselt proovile panna.

Alates 13. detsembrist muutub Uurimislabor sädelevaks ja särtsakaks Jõululaboriks.

Fotogaleriidega hiljutistest laboritest saab tutvuda siin.

 

2017-12-13